Tvrtka: Hiper d.o.o.
 
Adresa: Miškova 13, Kuče,
10419 Vukovina
 
Telefon: +385 (1) 55 15 571
Fax: +385 (1) 625 1761
E-Mail: info@hiper.com.hr
 
Mario Josić
Mobitel: +385 (91) 754 9036
 
Miroslav Grgić
Mobitel: +385 (91) 614 9036

 

SERVIS I ODRŽAVANJE

SERVIS I ODRŽAVANJE

servisiranje uređaja i opreme bazena i sauna

čišcenje, održavanje i periodični pregledi

isporuka kemijskih sredstava za tretman vode

Voda u bazenu podložna je razvoju bakterija i mikroorganizama te razvoju parazita koji nastaju kao posljedica stvaranja algi. Uz reguliranje pH vrijednosti vode najvažniji tretman vode u bazenu je dezinfekcija. Dezinfekcijom uništavamo mikroorganizme prisutne u vodi i osiguravamo bakteriološki ispravnu vodu pogodnu za kupanje. Voda u bazenima tretira se sredstvima za regulaciju pH vrijednosti, dezinfekciju i bistrenje vode te sredstvima za sprječavanje nastanka algi.
Uz njih imamo sredstva koja koristimo prilikom pripreme bazena za zimski period te sredstva koja koristimo prilikom pripreme za novu sezonu: za pranje, uklanjanje kamenca i masnoća.

Razina pH vrijednosti vode označava aktivnost vodikovih iona u vodi. Ta vrijednost govori je li voda kisela (pH 0 – 6,9), neutralna (pH 7,0) ili lužnata (pH 7,1 – 14). Za bazensku vodu najbolja pH vrijednost iznosi 7,0 – 7,4. Svako veće odstupanje ispod ili iznad tih vrijednosti imat će negativan utjecaj na kvalitetu bazenske vode. Ovdje je posebno treba naglasiti da je svaka vrijednost 10 puta veća ili manja od prethodne. Tako je pH 4 10 puta kiseliji od pH 5, a 100 puta kiseliji od pH 6.
Kao dezinfekcijsko sredstvo najčešće se upotrebljavaju klorna sredstva koja zbog svojih karakteristika imaju prednost pred dezinfekcijom ozonom ili aktivnim kisikom u tome što stvaraju rezistenciju, odnosno nakon početnog dezinfekcijskog djelovanja u vodi ostaje određena količina slobodnog klora koji nije izreagirao i koji omogućuje dezinfekciju još neko vrijeme – do potpune potrošnje ili razgradnje. Iz tog razloga kod upotrebe nekih alternativnih metoda dezinfekcije, kao npr. ozoniranja, potrebno je dodatno klorirati vodu zbog rezistencije. Prednost dezinfekcije klornim sredstvima je i u tome što je klor oksidans te osim djelovanja na mikroorganizme uništava i suspendirane organske tvari koje nije moguće izdvojiti filtriranjem.
Alge mogu utjecati na zamućenje, promjenu boje te pojavu neugodnog mirisa vode. Prisustvo algi možemo prvo naslutiti ako primjetimo da stjenke bazena postanu sluzavo skliske što je prva naznaka nastanka algi, a nakon toga se primjećuju i vizualno. Same alge nisu izvor infekcije no stvaraju idealno stanište za razvoj drugih mikroorganizama koji mogu biti infektivni. Periodično se u vodu dodaju koncentrirana sredstva za efikasno uništavanje algi kao i za prevenciju protiv nastajanja istih.

Kod povećane zamućenosti u vodu se dodaju flokulanti, koncentrirano sredstvo za bistroću vode koja ukrupnjuju sitne čestice prljavštine. Nakon dodavanja flokulanata potrebno je filtracijsku pumpu ostaviti uključenu 8 do 10 sati, kako bi se sve flokule sakupile u filteru. Nakon toga potrebno je ugasiti filtracijsku pumpu, pričekati 3 do 4 sata a nakon toga isprati filter i po potrebi usisati bazen.
Kloridi i sulfati su soli koje se zajedno s mnogim sredstvima za čišćenje i održavanje dodaju automatski prilikom tretmana vode. Ako zbog nedostatka svježe vode dođe do nakupljanja klorida i sulfata može se očekivati korozija metalnih dijelova i betona. Svakako je potrebno izbjegavati koncentracije veće od 150mg/l. Preventivna mjera provodi se redovitim ispiranjem filtera i dopunjavanjem, odnosno izmjenom zasićene vode svježom.
Tvrdoća vode je informacija o količini otopljenih minerala u vodi, odnosno o količini kalcijevih , magnezijevih i drugih soli. Najveći problem polazi od otapanja minerala na stijenkama cijevi, filtera i rezervoara u kojima se nalaze. Skidanje kalcija nataloženog u cijevima i opremi je često gotovo nemoguće i zbog toga se moraju mijenjat gotovo cijeli uređaji ili njihovi dijelovi. Tvrdoća vode može se izraziti na više načina, a s ciljem mjerenja i uspoređivanja voda različitih tvrdoća često se koriste stupnjevi tvrdoće (njemački, francuski i engleski). Kod nas je najzastupljeniji njemački stupanj (°DH) koji se definira kao ona tvrdoća vode koja u jednoj litri ima otopljeno 10 mg CaO. Za pripremu omekšane vode koriste se ionski filteri (omekšivači), koji se sastoje od ionske ćelije punjene određenom količinom ionske mase. Ona na sebe vezuje ione kalcija i magnezija, a zamjenjuje ih ionom natrija, čime se uklanja tvrdoća vode. Kada se masa zasiti, propuštanjem određene količine otopine kuhinjske soli (NaCl), ona se ponovo prevodi u aktivnu formu i ponovo je spremna za omekšavanje određene količine vode.

Klasifikacija vode po tvrdoći:

0-4 °DH  jako meka voda
4-8 °DH  meka voda
8-18 °DH  srednje tvrda voda
18-30 °DH  tvrda voda
> 30 °DH  jako tvrda voda

Radi li se o maloj kućnoj sauni ili javnom bazenu redovito održavanje jedina je garancija nesmetanog rada i sigurne uporabe od strane korisnika.
Kontrolni pregledi i servisi prilagođavaju se ovisno o namjeni i opterećenosti pojedinih sustava. Redovitim održavanjem preventivno se djeluje na uočavanju potencijalnih kvarova i ranoj sanaciji te produžuje vijek trajanja uređaja i opreme, što u konačnici dovodi do znatne uštede.

SANACIJA I REKONSTRUKCIJA

  • oštećenih bazenskih konstrukcija
  • izmjena oštećenih i dotrajalih instalacija
  • nadogradnja i modernizacija ugrađenih sustava

Prelazom miša preko fotografije vidjeti ćete kako izgleda bazen nakon sanacije.

Prelazom miša preko fotografije vidjeti ćete kako izgleda bazen nakon sanacije.